ŠKOLA
V KORUNNÍ

Kongregace Školských sester sv. Františka

objekt

Budova
v Korunní ulici

na pražských Vinohradech slouží vzdělávání už od počátku 20. století, kdy ji postavila kongregace Školských sester sv. Františka.

V současnosti probíhá výběrové řízení na nájemce budovy, které by mělo být uzavřeno během jara 2019.

Cílem těchto stránek je poskytnout informace lidem, kteří se o budovu či o výběrové řízení zajímají.

Škola v Korunní ulici na pražských Vinohradech - výběrové řízení

Škola v Korunní

Škola v Korunní ulici na pražských Vinohradech - výběrové řízení

historie

Z historie
školy v Korunní ulici

Stavebníkem budovy byla ve 30. letech 20. století kongregace Školských sester sv. Františka. Součástí budovy je i školní kaple, na vrcholu je hvězdářská kopule vybavená dalekohledem.

Už od počátku bylo dané, že dům s vnitřním prostorem téměř 6 000 m2 bude sloužit vzdělávacím účelům.

V roce 1905 koupila kongregace dvě budovy na rohu Korunní ulice, kde se usídlilo dívčí gymnázium.

Pedagogická činnost byla nevýdělečná, hned od počátku gymnázium velmi těžce zápasilo o svoji existenci po stránce hmotné. Sestry proto vytvořily „Podpůrný spolek“ – různé podniky, bazary, koncerty. O prázdninách pořádaly sbírky po celých Čechách, na provoz šel také výtěžek z tisku náboženské literatury, kterou sestry vydávaly od roku 1919.

Školu omezoval nedostatek prostoru a nevyhovující parametry budovy, od roku 1931 se proto začalo uvažovat o stavbě nového gymnázia, vytvořil se „Stavební fond“ a pořádaly se různé akce a sbírky, v roce 1935 schválena půjčka na stavbu. V roce 1937 byly obě zakoupené budovy strženy, vyhloubila se dvě patra pod zem a postavila se nová moderní budova gymnázia. A to za jediný rok! Pracovalo se na tři směny.

Krátce na to však začala druhá světová válka a zdroje peněz od dobrodinců vyschly. Sestry se musely velice uskrovnit, aby během války umořily půjčku na stavbu gymnázia. V květnu 1949, v den, kdy sestra Eliška Pretscherová odevzdala poslední splátku za gymnázium ve spořitelně, si klíče od budovy převzali komunisté a budovu zestátnili.

Během období socialismu v ní sídlilo Gymnázium Wilhelma Piecka. Po návratu k demokracii byla v roce 1991 budova kongregaci vrácena. Postupně se sem přesouvalo v té době založené Arsibiskupské gymnázium, a v roce 1993 se sem nastěhovalo zcela. Do roku 2004 mělo gymnázium budovu v nájmu s právy a povinnostmi vlastníka, po tomto roce již ve standardním nájmu.

nyní

Současný stav
školy v Korunní ulici

Čtyřicet let socialistického zanedbávání zanechaly na budově svůj negativní otisk. Přestože kongregace Školských sester sv. Františka ze svých skromných prostředků do budovy investuje značné sumy (jen za posledních patnáct let šlo o více než 30 milionů korun například do opravy střechy, elektroinstalace či nového topení), řada aspektů nevyhovuje moderním požadavkům. Na zásadní rekonstrukce a úpravy, které by byly naléhavě potřeba, však prostředky chybějí.

Nájemce

Výběrové řízení
na nájemce budovy

Výběrové řízení na nájemce budovy bylo vyhlášeno 23. ledna 2019.

O výsledku bude rozhodovat komise složená z členek vedení kongregace, odbornou radou jim bude k ruce ekonom a zástupce realitní firmy.

Očekává se, že výsledek bude znám během následujících čtyř měsíců.

Komise důkladně rozhodnutí zváží dle toho, jak budou nabídky pokrývat zejména následující:

  • Vzdělávací záměr provozovatele budovy,
  • finanční záměr provozovatele budov a udržitelnost projektu,
  • komunitní záměr provozovatele budovy,
  • prezentace budovy.

Účast ve výběrovém řízení je podmíněna pozváním k účasti ze strany Školských sester sv. Františka.

dotazy

Časté dotazy
k výběrovému řízení

Proč nedošlo k prodloužení smlouvy s Arcibiskupským gymnáziem, které v budově nyní sídlí?

Sestry oslovily AG s jednáním o podmínkách smlouvy už před rokem a půl, ale nepodařilo se dojít ke shodě ve výši nájmu tak, aby pokrýval alespoň nutné náklady na provoz a udržování budovy. Současný stav, kdy sestry musely provoz budovy dotovat na úkor jiných dobročinných aktivit, a kdy navíc prostředky nedostačovaly k udržování budovy v dobrém stavu, už nebyl udržitelný. Současný stav nicméně ani v nejmenším neznamená, že by AG nemohlo získat nájemní smlouvu v současném výběrovém řízení.

 

Kolik je současný nájem? A jaký si kongregace představuje?

Současné nájemné je 2 miliony korun ročně, předcházející 4 roky bylo 1,5 mil. Tržní nájemní za budovu v centru Vinohrad, přímo u metra, s vnitřními prostory téměř 6 tisíc metrů čtverečních, by se dle expertů pohybovalo kolem 20 milionů korun. Sestry chtějí, aby nájem pokrýval alespoň nutné náklady na provoz a udržování budovy. Nicméně nabídnutá výše nájmu není jediným kritériem, podle něhož se bude komise rozhodovat.

 

Jaké budou podmínky nové nájemní smlouvy?

Doba trvání nové nájemní smlouvy je plánována na dobu neurčitou, příp. dlouhodobý nájem.

Kdyby AG v řízení neuspělo, muselo by se obratem stěhovat?

Kongregace silně vnímá pocity a obavy studentů a jejich blízkých, které současná situace přináší. Přestože gymnáziu vyprší nájemní smlouva v červnu roku 2019, deklarovaly Školské sestry, že jsou ochotny mu poskytnout své prostory i v následujícím školním roce i v situaci, kdy by gymnázium ve výběrovém řízení neuspělo, aby mělo jeho vedení dostatek času pro nalezení alternativního řešení.

 

Můžete vysvětlit rozpory mezi Vaším postojem a oficiálním prohlášením Arcibiskupského gymnázia http://www.arcig.cz/clanky/2019/dopis-reditele-rodicum ?

Smlouva byla připravená s tím, že do konce listopadu byla poslední možnost ji podepsat. Termín byl stanoven zřetelně jako poslední a byl zmíněn i v oficiální komunikaci gymnázia k rodičům.

Neumíme říct, proč gymnázium včas nepodepsalo smlouvu, s níž dle současných slov mělo plně souhlasit.

Škola v Korunní ulici na pražských Vinohradech - výběrové řízení

sestry

O Školských sestrách
v České republice

Kongregace Školských sester sv. Františka vznikla v Rakousku v polovině 19. století, v českých zemích působí od roku 1888. V současnosti má provincie v řadě zemí po celém světě, včetně USA, Chile či Indie.

V České republice se zaměřuje zejména na výchovu a vzdělání v Křesťanském domově mládeže, v Mateřské školce Zahrádka sv. Františka, v Institutu františkánských studii, na pastoraci ve farnostech, na pomoc slabším a psychicky nemocným a v neposlední řadě i na péči o starší a nemocné spolusestry.

kontakt

Kontakty
a další odkazy